HomeCasesInwonerberaad

Inwonerberaad

Een waardevol instrument van onze representatieve democratie is een burgerforum waarbij je een representatieve groep in alle onafhankelijkheid laat meepraten. Hoe zorgen we ervoor dat men zich betrokken voelt om mee te praten zonder dat er angst is omtrent privacy? Lees snel verder.

De vraag

Transparantie en inspraak zijn thema’s die niet meer weg te denken zijn uit de politiek. De overheid zet steeds vaker burgerparticipatie in om draagvlak te creëren voor haar plannen. Dit doen ze door het organiseren van burgerberaden. Dit is een event waar burgers samen komen om plannen van de overheid te bespreken. Alle stemmen uit de samenleving dienen vertegenwoordigd te worden; Rijk en arm, jong en oud, platteland en stad. Deze informatie is natuurlijk niet zomaar beschikbaar, dus onze uitdaging was om dit op een privacy vriendelijke manier te verzamelen. Samen met EMMA, een onderzoeks-, advies- en participatie bureau, hebben wij een tool ontwikkeld waarmee een representatieve groep kan worden samengesteld.

Ons antwoord

De selectietool voor het Waterschap Brabantse Delta is ontwikkeld om te helpen bij het willekeurig selecteren van kandidaten uit een aangeschreven groep, maar waarbij er wel wordt gezorgd dat elke groep voldoende gerepresenteerd is. Het is een middel om een burgerberaad te organiseren met een zeer goede afspiegeling van de maatschappij, om zo input te verzamelen van de betrokken burgers. Dit project is opgezet volgens alle (technische) eisen van de AVG, inclusief hosting binnen de EU. Door gebruik te maken van bestaande frameworks oftewel standaard onderdelen, garanderen we goede beveiliging van de persoonsgegevens.
Loting mechanisme

Voor het selecteren van kandidaten is een loting mechanisme gebouwd. De loting is een puzzel waarbij er een groep geloot moet worden die aan de minimale criteria voldoet. Zo willen we voor een burgerberaad bijvoorbeeld zorgen dat er voldoende mensen uit elke leeftijdscategorie vertegenwoordigd zijn. Het uitvoeren van een loting kan met een druk op de knop worden gedaan en duurt slechts seconden! Als je dit handmatig wilt doen, dan is het allereerst niet privacy vriendelijk, maar het is door de selectiecriteria ook een erg tijdrovende puzzel van soms zelfs meer dan een dag.

Burgerpanel mobile website

Hoe hebben wij de opstartkosten voor het Waterschap Brabantse Delta minimaal gehouden? Dit hebben wij gedaan door ons alleen te focussen op de functionaliteiten die voor de eerste gebruikers relevant zijn. Wat niet direct van toepassing is, hebben we uitgesteld. Het selectietool is wel zo ontwikkeld dat we het later eenvoudig door kunnen ontwikkelen met nieuwe functionaliteiten.

Incrementele ontwikkeling

Het selectietool is incrementeel ontwikkeld, waarbij de meest belangrijke functionaliteiten als eerste worden ontwikkeld. Zo zorgden we ervoor dat we zo snel mogelijk kunnen lanceren met de meest waardevolle features, maar het geeft ons tegelijkertijd de flexibiliteit om bij te sturen wanneer dat nodig is. Het project is uitgevoerd door een compact team, waardoor we communicatielijnen kort en efficiënt konden houden.

Q: Hoe is de samenwerking met Dutch Coding Company bevallen?

Heel goed. Dutch Coding Company is een partij die snel en accuraat aan de slag gaat en zich de achterliggende materie snel heeft eigen gemaakt.

 

Q: Wat vond je van de werkwijze van Dutch Coding Company?

Professioneel en coorperatief.

 

 

Q: Wat zou je organisaties aanraden die een digitaal product willen lanceren?

Hou het simpel en focus op de belangrijkste functionaliteiten.

 

 

Q: Wat waren de belangrijkste inzichten die je uit de design sessie (kick-off) hebt gehaald?

Focus houden op de belangrijkste functionaliteiten.

 

 

Q: Welke uitdagingen ben je tegengekomen en hoe heb je die overwonnen?

Eigenlijk ging de samenwerking heel soepel en door vaak kort te overleggen bleven we aan hetzelfde product werken.

Glenn Bergmans, business director Dutch Coding Company

Glenn Bergmans

Founder & Business Director

Ben je van plan om een nieuw digitaal product te lanceren? We bieden nieuwe klanten nu tot wel 25% korting op een launch-ready MVP.

Vraag naar de voorwaarden

Contact