Laat een professionele check uitvoeren op de kwaliteit van je code. We doorlopen de broncode van je software en controleren op securityzwakheden, performance en stabilitiet. Zo krijg je inzicht in de software- en security-risico's van jouw organisatie.

Code review door ethical hacker

Bij een code review doorlopen we de code van je software. Regel voor regel. Dit doet een van onze ethical hackers samen met ervaren developers, die de ins en outs weet van security en performance. In sommige gevallen kijken we met meerdere software experts naar de code, zodat we geen zwakheden missen.

Code review voor security testing
Web & app ontwikkelaar code review

Code quality rapport

Zaken die ons opvallen bij de code review worden genoteerd en uiteindelijk verzameld in een code quality rapport. In dit rapport doen we aanbevelingen voor verbeteringen, op een manier die leesbaar is voor het management en duidelijk is voor ontwikkelaars. Deze aanbeveiligingen zijn geprioritiseerd op risico en potentiële impact. Het rapport bespreken we, samen met eventuele vervolgstappen.


Security testing

Naast code reviews bieden wij ook andere security testing services. Zo krijg je volledig inzicht in de software- en security-risico's voor jou organisatie. Zie hiervoor onze security testing pagina.

Meer over security testing

Pentest

Onze ethical hackers kunnen ook een Pentest uitvoeren. Daarbij kruipen ze in de schoenen van een hacker en proberen ze op verschillende manieren binnen te komen in je applicatie of systeem.

Meer over pentesting


Code review

uitvoeren?

Of heb je vragen?

Neem vrijblijvend contact op! Bel direct 040 74 40 889 of mail naar hi@dcc.team.

Ons teamlid Glenn Bergmans kan je het beste op weg helpen met vragen over code reviews. Bel hem op ‭+31 6 17 05 26 05‬ of stuur een email naar glenn@dcc.team.

Neem contact op