Inzicht in ingrepen voor alle complicaties

In het kwaliteitsregister houden artsen gegevens bij van vóór, tijdens en na de operatie. Dit wordt vervolgens opgeslagen in een lokale en landelijke database. Hierop worden analyses uitgevoerd.

In het kwaliteitsregister houden artsen de statistieken van operaties bij. De bevindingen van vóór, tijdens en na de operatie worden zorgvuldig opgeslagen in een lokale database. Deze operaties kunnen in groepen in de landelijke database geüpload worden. Hierop kunnen analyses uitgevoerd worden.

Analyses

Het systeem biedt mogelijkheid tot vier soorten analyses. Om een overzicht te krijgen van uw statistieken kunt u een lokale analyse uitvoeren. Een andere analyse vergelijkt de lokale statistieken met de landelijke statistieken. Wanneer u het systeem gebruikt ter controle kunt u ook enkel een landelijke analyse uitvoeren.

De set analyse vergelijkt groepen van patiënten van gelijke grootte met elkaar. Hierdoor krijgt u een goed inzicht in de algemene kwaliteit.

Operaties invoeren

Operaties invoeren kan erg veel tijd kosten wegens de vele verschillende parameters die ingevuld moeten worden. Door een duidelijk onderscheid te maken tussen velden die verplicht zijn voor opslaan en velden die verplicht zijn voor analyse is er direcht duidelijk welke data nog mist.

Bij de invoerschermen is er veel aandacht besteed aan gebruikersvriendelijkheid. Het doel is om zo snel mogelijk weer weg zijn terwijl alle handelingen wel uitegevoerd zijn.

Filters & views

Het is makkelijk om de weg kwijt te raken in een systeem met veel data en veel parameters. Filters & views helpen u hierbij. Filters maken het mogelijk bepaalde data te selecteren waar views het mogelijk maken om bepaalde parameters te selecteren. Naast een aantal voor gedefinieerde filters & views kunnen ze zelf ingesteld en opgeslagen worden.

Data importeren vanuit EPD

Specifiek aan uw behoeften kunnen wij een koppeling schrijven tussen uw huidige EPD en ons systeem. Zo hoeft u maar op één plek data bij te houden terwijl u wel alle analyses kunt gebruiken.

Privacygevoelig? Nee hoor!

Patiënt gegevens liggen nooit op straat. Alle operaties worden ingevoerd in een lokale database van een arts. Hierna kunnen operaties in groepen naar een landelijke database geüpload worden waarbij privacy gevoelige data enkel in de lokale database blijft staan.

Anonimiteit voor artsen

Het systeem is gebouwd op de integriteit van artsen. Het is niet mogelijk voor gebruikers om de gegevens van specifieke andere gebruikers te zien. De landelijke data is niet alleen geanonimiseerd voor patiënten, ook artsen kunnen niet gekoppeld worden aan specifieke operaties.

In het nieuws

Het onderwerp kwaliteitsregistraties is erg actueel binnen de gezondheidszorg. Steeds vaker wordt de behoefte aan een systeem uitgesproken waardoor veel voorkomende fouten voorkomen kunnen worden. Het probleem wordt uitgebreid uiteengezet in een aflevering van Zembla. Hiervoor maken wij de oplossing!

Inclusief de kleine extra's

Bovenop de basis functionaliteiten biedt het systeem ook opties zoals visiatierapporten, automatische generatie van verzoekbrieven voor follow-ups, uitgebreide data-exports naar Excel. Om te zien wat het systeem voor u of uw afdeling kunt betekenen kunt u contact met ons opnemen. Bekijk ook eens de demo!

Kwaliteitsregister 3.1

Uw contactpersoon voor dit project:

Joris van Rijn
support@kwaliteitsregister.net